04-9893535

"ההובלה שלך היא השליחות שלנו"

ב. גבריאל 

הפצה ושינוע בע"מ

Bus and Coach Hire © 2014.  Privacy Policy

צור קשר

יקנעם מושבה ת.ד. 555

:טלפונים

(משרד סידור עבודה- 04-9893535 (רב קווי

פקס - 04-9890493

info@bgavriel.co.il :דואר אלקטרוני

:כתובתנו

צרו קשר

שלח נקה